گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری منظر
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : آرمین نام خانوادگی : بهرامیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : a.bahramian@aui.ac.ir
ایمیل : a.bahramian@aui.ac.ir
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : هندسه فراکتال و نظریه آشوب. تاریخ معماری معاصر، معماری دیجیتال , پارامتریک، منظر پارک،بهیافت در منظر، معماری بیوفیلیک، بیونیک
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری منظر
دانشگاه محل تحصیل : Sheffield-UK سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : چهارچوب نظری استفاده از هندسه فرکتال در طراحی پارک شهری
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : طرح1 معماری-کارشناسی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1390
2 عنوان دوره : طرح2 معماری-کارشناسی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1390-1396
3 عنوان دوره : طرح3 معماری-کارشناسی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1392-94و 1396-98
4 عنوان دوره : طرح2 معماری-کارشناسی ارشد
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1394-1395
5 عنوان دوره : طرح3 معماری-کارشناسی ارشد
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1397-98
6 عنوان دوره : زبان تخصصی- مطالعات معماری،برنامه ریزی شهری،طراحی شهری(کارشناسی ارشد)
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1390-91
7 عنوان دوره : آشنایی با باغ ایرانی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1390-98
8 عنوان دوره : سیر اندیشه های معماری
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1393-1395
9 عنوان دوره : معماری و اندیشه
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1396-98
10 عنوان دوره : مروری بر اندیشه های معماری
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1392