گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - مبانی نظری معماری

بيوگرافي

نام : آرمین نام خانوادگی : بهرامیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a.bahramian@aui.ac.ir
ایمیل : a.bahramian@aui.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : هندسه فراکتال و نظریه آشوب. تاریخ معماری معاصر، معماری دیجیتال , پارامتریک، منظر پارک،بهیافت در منظر، معماری بیوفیلیک، بیونیک
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری منظر
دانشگاه محل تحصیل : Sheffield-UK سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : چهارچوب نظری استفاده از هندسه فرکتال در طراحی پارک شهری
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : طرح1 معماری-کارشناسی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1390
عنوان دوره : طرح2 معماری-کارشناسی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1390-1396
عنوان دوره : طرح3 معماری-کارشناسی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1392-94و 1396-98
عنوان دوره : طرح2 معماری-کارشناسی ارشد
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1394-1395
عنوان دوره : طرح3 معماری-کارشناسی ارشد
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1397-98
عنوان دوره : زبان تخصصی- مطالعات معماری،برنامه ریزی شهری،طراحی شهری(کارشناسی ارشد)
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1390-91
عنوان دوره : آشنایی با باغ ایرانی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1390-98
عنوان دوره : سیر اندیشه های معماری
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1393-1395
عنوان دوره : معماری و اندیشه
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1396-98
عنوان دوره : مروری بر اندیشه های معماری
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1392