مرتبه علمي : استادیار

 • دانشجویان کلاس درس رنگ ونقطه توجه کنند . با عرض پوزش کلاس روز شنبه مورخه 14/12/94 تشکیل نخواهد شد . جلسه جبرانی متعاقبا اعلام میگردد
 • به اطلاع دانشجویان گروه 1 و گروه 2 رشته فرش که با اینجانب در ترم بهمن 94 درس رنگ ونقطه (1) دارند ،می رساند برای حضور در کلاس لوازم ذیل را تهیه و در اولین جلسه به همراه خود داشته باشند. ----مداد نرم مشکی - مداد پاکن - کاغذ شطرنجی 180 بزرگ یک برگ - قلم مو ترجیحا با مارک وینزور یا رهاورد ، شماره 2 تعداد 2 عدد ، شماره های 5 و 6 و8 و 10 هرکدام یک عدد - کاتر کوچک 1 عدد - پالت رنگ تخم مرغی - کهنه تنظیف نیم متر - لباس کارگاهی .
 • به اطلاع دانشجویان رشته کتابت و نگارگری که با اینجانب درس هندسه نقوش 2 دارند می رساند به علت حضور درگردش علمی کلاس درس در روز چهارشنبه مورخه 94/8/27 تشکیل نخواهد شد .جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.
 • دانشجویان محترم کارشناسی ارشد فرش در روز چهار شنبه 94/8/27 راس ساعت 7 صبح برای اجرای گردش علمی به مقصد شهرستان کاشان در دانشکده صنایع دستی حضور بهم رسانند . حضور کلیه دانشجویان الزامی است.
 • دانشجویان محترمی که در سنوات قبل با اینجانب پایان نامه گرفته اند چنانچه تا پایان آذر ماه سال 94 اقدام به تکمیل پژوهش خود ننمایند .اینجانب از ادامه کار با آنها معذور خواهم بود .
 • دانشجویان محترم کارشناسی و کارشناسی ارشد که با اینجانب پایان نامه گرفته اند موظفند روند پیشرفت کار را حد اقل هر دو هفته یکبار از طریق ایمیل گزارش دهند.لذا دفاع در زمانی قابل اجرا خواهد بود که ساعات حضور و راهنمایی کامل شده باشد..
 • دانشجویان ارشدفرش : روز چهارشنبه 94/8/13راس ساعت 9.30 دقیقه در دانشکده صنایع دستی برای بازدید از بازار فرش آماده باشند.
 • دانشجویان کارشناسی ارشد رشته فرش: موضوع درسی چهارشنبه تاریخ 94/8/6 بهره وری است. لطفا با مطالعه قبلی در کلاس حضور یابید.با سپاس - باباجمالی
 • دانشجویان دانشکده صنایع دستی : به اطلاع میرساند هرگونه برنامه فرهنگی و یا پیشنهادات در این رابطه با تایید دفتر روابط فرهنگی دانشکده قابلیت اجرا خواهد داشت .بدیهی است برنامه های بدون موافقت این دفتر فاقد اعتبار و اجرایی نخواهند بود . مسئول دفتر روایط فرهنگی دانشکده صنایع دستی
 • دانشجویان گروه کتابت و نگارگری ‏ دانشجویانی که در ترم جاری درس هندسه نقوش را اخذ نموده اند هنگام حضور در کلاس لوازم ذیل را به همراه داشته باشند.‏ ‏1-‏ مداد ‏2-‏ اتود 5/‏ ‏3-‏ مداد پاکن ‏4-‏ روان نویس مشکی 5/ سر پنبه ای‏ ‏5-‏ خط گش 40 سانتیمتری ‏6-‏ پرگار مهندسی ‏7-‏ گونیا 45 و 60 درجه ‏8-‏ کاغذ تمرین ‏9-‏ مقوا اشتنباخ یا فابریانو ‏A4‎‏ (15 عدد برای کارهای پایانی)‏ ‏10-‏ رنگ گواش 6 تایی رنگهای اصلی ‏11-‏ پالت تخم مرغی 12 - کاغذ شطرنجی ( مربع ، مثلث ، لوزی )
 • بسمه تعالی دانشجویان ورودی مهر ماه 1394 کارشناسی فرش دانشجویانی که در ترم جاری درس هندسه نقوش را اخذ نموده اند هنگام حضور در کلاس لوازم ذیل را به همراه داشته باشند.‏ ‏1-‏ مداد ‏2-‏ اتود 5/‏ ‏3-‏ مداد پاکن ‏4-‏ روان نویس مشکی 5/ سر پنبه ای‏ ‏5-‏ خط گش 40 سانتیمتری ‏6-‏ پرگار مهندسی ‏7-‏ گونیا 45 و 60 درجه ‏8-‏ کاغذ تمرین ‏9-‏ مقوا اشتنباخ یا فابریانو ‏A4‎‏ ( 30 عدد برای کارهای پایانی)‏ ‏10-‏ رنگ گواش 6 تایی رنگهای اصلی ‏11-‏ پالت تخم مرغی 12 - کاغذ شطرنجی ( مربع ، مثلث، لوزی )
بيوگرافي

نام : فرهاد نام خانوادگی : باباجمالی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : f.babajamali@aui.ac.ir
ایمیل : BABAJAMALI_FARHAD@YAHOO.COM
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : - هنر فرش 2- جغرافيا – ژئومورفولوژي و هويت كانون هاي مدني ايران 3- گردشگري - هنر و معماري 4- زمين باستان شناسي
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : [جغرافیا -ژئومورفولوژی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : مولفه های ژئو مورفولوژی و تاثیرات آن بر هویت مدنی و هنر فرش دستباف ایران
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : 1390‏ پردازش داده هاي رادار به كمكSAR-Scaep
ارائه دهنده : دانشگاه اصفهان
محل دوره : دانشکده علوم جغرافیایی طول دوره : 32 ساعت
2 عنوان دوره : 1385‏ کارگاه آموزشی ARCVIEW
ارائه دهنده : بهساز انديشه صفاهان
محل دوره : بهساز انديشه صفاهان طول دوره : 45 ساعت
3 عنوان دوره : کارگاه اموزشی روش تحقیق کیفی ‏
ارائه دهنده : دانشگاه هنر اصفهان
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان طول دوره :
4 عنوان دوره : ساخت نظریه های جامعه شناسی هنر
ارائه دهنده : دانشگاه هنر اصفهان
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان طول دوره :
5 عنوان دوره : كارگاه آموزشي روش هاي سن سنجي با كاربرد ويژه در كواترنري
ارائه دهنده : سازمان زمين شناسي و ‏اكتشافات معدني كشور – ‏تهران
محل دوره : طول دوره :
6 عنوان دوره : طرح دانش افزايي وتوانمند سازي هيأت علمي
ارائه دهنده : دانشگاه هنر اصفهان
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان طول دوره :
7 عنوان دوره : کارگاه اموزشی نقش هنر در پیشگیری از آسیب های اجتماعی
ارائه دهنده : دانشگاه هنر اصفهان
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان طول دوره :
8 عنوان دوره : کارگاه آموزشی ایده پروری و خلاقیت و ایجاد شرکت های دانش بنیان
ارائه دهنده : دانشگاه هنر اصفهان
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان طول دوره :