مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : واعظ
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : علوم نظری و عملی عکاسی
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : عکاسی
دانشگاه محل تحصیل : هنر تهران سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : مهاجرت و عکاسان مهاجر
2 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : عکاسی
دانشگاه محل تحصیل : هنر تهران سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه : کودکان کار
3 درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : علوم تجربی
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان شهید سلطانی سال اخذ مدرک : 1368
عنوان پایان نامه :