بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : واعظ
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : علوم نظری و عملی عکاسی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : عکاسی
دانشگاه محل تحصیل : هنر تهران سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : مهاجرت و عکاسان مهاجر
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : عکاسی
دانشگاه محل تحصیل : هنر تهران سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه : کودکان کار
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : علوم تجربی
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان شهید سلطانی سال اخذ مدرک : 1368
عنوان پایان نامه :