گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : واعظ
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : a.vaez@aui.ac.ir
ایمیل : alireza.vaez@yahoo.com & a.vaez@aui.ac.ir
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : - علوم نظری هنر ( تحلیل گفتمان، نشانه شناسی و دیگر روش شناسی های هنر) - علوم و مطالعات نظری و فن شناسی عکاسی
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : عکاسی
دانشگاه محل تحصیل : هنر تهران سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : مهاجرت و عکاسان مهاجر
2 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : عکاسی
دانشگاه محل تحصیل : هنر تهران سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه : کودکان کار
3 درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : علوم تجربی
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان شهید سلطانی سال اخذ مدرک : 1368
عنوان پایان نامه :
4 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : پژوهش هنر
دانشگاه محل تحصیل : هنر تهران سال اخذ مدرک : 1400
عنوان پایان نامه : تحلیل گفتمان عکس های عکاسان منتخب اصفهان در زمان قاجار با تکیه بر آرا ژیلین رُز