• بسم الله الرحمن الرحیم ----- هست کلید در گنج حکیم
بيوگرافي

نام : مهرداد نام خانوادگی : آقاشریفیان اصفهانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.aghasharifian@aui.ac.ir
ایمیل : aghasharifian@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :