بيوگرافي

نام : فرشید نام خانوادگی : ایروانی قدیم
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : iravanline@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :