مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : مهین نام خانوادگی : نسترن
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : m.nastaran@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : 1- GIS و روشهاي کمي در شهرسازي 2- مکان يابي خدمات شهري 3-مديريت پايدار شهري 4 - کيفيت زندگي و پايداري اجتماعي
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : جغرافیای انسانی
دانشگاه محل تحصیل : فردوسی مشهد سال اخذ مدرک : 1370
عنوان پایان نامه : رشد جمعیت و روند باروری در محدوده ای از شهر مشهد
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : جغرافیای شهری-گرایش مطالعات ناحیه ای
دانشگاه محل تحصیل : شهید بهشتی سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه : توان جمعیت پذیری شهرهای پیرامون شهر کرمان
3 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : تحلیل فضایی مناطق ده گانه شهر اصفهان و سطح بندی توسعه آن