گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - طراحی داخلی - محیط های هوشمند

بيوگرافي

نام : عرفانه نام خانوادگی : علامه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : e.allameh@aui.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری داخلی، طراحی محیط های هوشمند
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی آیندهوون سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : زندگی روزانه در خانه هوشمند: مدلینگ ترجیحات رفتاری کاربران در خانه های هوشمند
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : طراحی پردیس دانشجویی دانشگاه هنر اصفهان با هدف ارتقای تعاملات اجتماعی در بافت تاریخی توریستی اصفهان
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنراصفهان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : طراحی باغ سالمندان اصفهان