گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

  • برنامه درسی و جزوه درس ارگونومی 2 ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
  • برنامه درسی و جزوه درس جامعه شناسی ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
بيوگرافي

نام : محمد صادق نام خانوادگی : سهرابی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : ms.sohrabi@aui.ac.ir
ایمیل : ms.sohrabi@aui.ac.ir
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : ارگونومي، طراحی صنعتی، طراحی کاربر محور ماکروارگونومي، طراحي کاربر محور، طراحي فراگير،
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی صنایع - ایمنی صنعتی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : طراحی سیستم اعلان حریق
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ارگونومی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی همدان سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : طراحی چراغ ترمز چشمک زن پویا و تاثیر آن بر واکنشهای راننده با استفاده از دستگاه شبیه ساز رانندگی
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001,2003)
ارائه دهنده : DAS
محل دوره : طول دوره :
2 عنوان دوره : مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO 18001,2007- OHSAS)
ارائه دهنده : DAS
محل دوره : طول دوره :
3 عنوان دوره : آنالیز پیشرفته آماری و تحلیل SPSS
ارائه دهنده : دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل دوره : دانشگاه تهران طول دوره :
4 عنوان دوره : مدیریت ارگونومی و ماکروارگونومی
ارائه دهنده : دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل دوره : دانشگاه تهران طول دوره :
5 عنوان دوره : آکوستیک و مهندسی صدا
ارائه دهنده : دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل دوره : دانشگاه تهران طول دوره :
6 عنوان دوره : تکنیک اندازه گیری الکترومیوگرافی
ارائه دهنده : دانشگاه علوم پزشکی همدان
محل دوره : دانشگاه علوم پزشکی همدان طول دوره :
7 عنوان دوره : طراحی ارگونومی با نرم افزار CATIA
ارائه دهنده : دانشگاه علوم پزشکی همدان
محل دوره : دانشگاه علوم پزشکی همدان طول دوره :
8 عنوان دوره : اندازه گیری فعالیت های مغزی EEG
ارائه دهنده : آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
محل دوره : دانشگاه تهران طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : شبیه سازی و طراحی سیستم های روشنایی (رویکرد نرم افزاری)
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان. گروه طراحی صنعتی تاریخ دوره : 1393
2 عنوان دوره : کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان. گروه طراحی صنعتی تاریخ دوره : 1393
3 عنوان دوره : طراحی ارگونومی در طراحی محصول
محل دوره : انجمن قالب سازان تاریخ دوره : 1392
4 عنوان دوره : ارگونومی در طراحی داخلی
محل دوره : موسسه آموزشی نوین صدرا تاریخ دوره : 1393
5 عنوان دوره : تحلیل ارزیابی ریسک ارگونومی در مشاغل
محل دوره : شرکت ملی گاز ایران - همدان تاریخ دوره : 1392
6 عنوان دوره : ارگونومی در طراحی سیستم های کاری
محل دوره : بانک کشاورزی تاریخ دوره : 1395
7 عنوان دوره : طراحی مبلمان اداری با رویکرد ارگونومی و آنتروپومتری
محل دوره : شرکت گاز استان هرمزگان تاریخ دوره : 1398
8 عنوان دوره : طراحی ارگونومی رویکرد نرم افزاری RAMSIS - JACK
محل دوره : دانشگاه علوم پزشکی همدان. گروه ارگونومی تاریخ دوره : 1398
9 عنوان دوره : پروژه طراحی صنعتی 3
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان. گروه طراحی صنعتی تاریخ دوره :
10 عنوان دوره : ارگونومی 1 و 2
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان. گروه طراحی صنعتی تاریخ دوره :