مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : معینی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : mehdi.moini@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : تهران سال اخذ مدرک : 1371
عنوان پایان نامه : طراحی مرکز شهر مشهد اردهال