بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : معینی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : تهران سال اخذ مدرک : 1371
عنوان پایان نامه : طراحی مرکز شهر مشهد اردهال