گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی

بيوگرافي

نام : جلیل نام خانوادگی : جوکار
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : j.jokar@aui.ac.ir
ایمیل : info@jaliljokar.com
زمینه تحقیقاتی :