مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : رجائی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : m.rajaei@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : هنر اسلامي، فرش، طراحي سنتي
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : هنر اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه کاشان سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : پژوهشی در کاشی های مزین به اسمائ الحسنی
2 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : فرش
دانشگاه محل تحصیل : هنر تهران سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : پژوهشی در فرش های منطقه فراهان
3 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1402
عنوان پایان نامه : پژوهشی در تبیین و تنظیم مبانی حکمی نقش در هنر اسلامی با تاکید بر نقشمایه اسلیمی
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : دوره دانش افزایی مدیران فرهنگی
ارائه دهنده : سازمان سما
محل دوره : تهران طول دوره : 44 ساعت
2 عنوان دوره : روشها و فنون تدریس جدید
ارائه دهنده : سازمان سما
محل دوره : اصفهان طول دوره : 120 ساعت