بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : رجائی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.rajaei@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : هنر اسلامي، فرش، طراحي سنتي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : هنر اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه کاشان سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : پژوهشی در کاشی های مزین به اسمائ الحسنی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : فرش
دانشگاه محل تحصیل : هنر تهران سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : پژوهشی در فرش های منطقه فراهان
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : ----
عنوان پایان نامه : در حال تحصیل
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : روشهای نوین و فعال تدریس قرآن کریم
ارائه دهنده : سازمان سما
محل دوره : تهران طول دوره : 20 ساعت
عنوان دوره : دوره دانش افزایی مدیران فرهنگی
ارائه دهنده : سازمان سما
محل دوره : تهران طول دوره : 44 ساعت
عنوان دوره : روشهای فعال آموزش قرائت قرآن
ارائه دهنده : سازمان سما
محل دوره : تهران طول دوره : 34 ساعت
عنوان دوره : روشها و فنون تدریس جدید
ارائه دهنده : سازمان سما
محل دوره : اصفهان طول دوره : 120 ساعت