مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : مرضیه نام خانوادگی : پیراوی ونک
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : m.piravi@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فلسفه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : زبان در تفکر هایدگر
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : دروس حکمت و هنر-زیبایی شناسی- آشنایی با آراء متفکران- کارگاه تذهیب(زیبایی شناسی تذهیب)
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : از سال 88 تا کنون
2 عنوان دوره : درس حکمت هنر- زیبایی شناسی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : از سال 88 تا کنون
3 عنوان دوره : شناخت شناسی تخصصی- زبان و بیان در هنر جدید- زیبایی شناسی در معماری
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : از سال 91
4 عنوان دوره : مباحث منتخب در معماری- شناخت شناسی در حوزه معماری
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تاریخ دوره : از سال 93
5 عنوان دوره : شناخت شناسی در حوزه شهرسازی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تاریخ دوره : از سال 1394
6 عنوان دوره : ویژه(1): موضوع آزاد در چارچوب رساله
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تاریخ دوره : از سال 1394
7 عنوان دوره : فلسفه هنر
محل دوره : گروه فلسفه دانشگاه اصفهان تاریخ دوره : از پاییز 1395