بيوگرافي

نام : آرش نام خانوادگی : ارباب جلفایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a.arbab@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :