بيوگرافي

نام : مینو نام خانوادگی : شفائی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.shafaei@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : فضای آموزشی، آموزش معماری، سکونت،روش تحقیق
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : اصول طراحی فضاهای آموزشی برای ارتقا خلاقیت کودکان
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : هنر تهران سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : هزرا باغ ادبیات فارسی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : دور ه های تخصصی نظام مهندسی
ارائه دهنده : سازمان مهندسی
محل دوره : اصفهان طول دوره : یک ماه
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : طراحی بر اساس الگوی مسکن روستایی
محل دوره : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاریخ دوره : 1389
عنوان دوره : کارگاه شاداب سازی مدارس
محل دوره : دانشگاه اصفهان تاریخ دوره : 1393
عنوان دوره : اخلاق پژوهش
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1396