گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : مینو نام خانوادگی : شفائی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : m.shafaei@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر : https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=minoo+shafaei&btnG=
زمینه تحقیقاتی : فضای آموزشی، آموزش معماری، سکونت، روش تحقیق در معماری
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : اصول طراحی فضاهای آموزشی برای ارتقا خلاقیت کودکان
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : هنر تهران سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه : هزار باغ ادبیات فارسی
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : دور ه های تخصصی نظام مهندسی
ارائه دهنده : سازمان مهندسی
محل دوره : اصفهان طول دوره : یک ماه
2 عنوان دوره : دانش افزایی آموزش مجازی و الکترونیک
ارائه دهنده : دانشگاه هنر اصفهان - دانشگاه اصفهان
محل دوره : اسفهان طول دوره : یک هفته
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : طراحی بر اساس الگوی مسکن روستایی
محل دوره : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاریخ دوره : 1389
2 عنوان دوره : کارگاه شاداب سازی مدارس
محل دوره : دانشگاه اصفهان تاریخ دوره : 1393
3 عنوان دوره : اخلاق پژوهش
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1396