گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی

بيوگرافي

نام : مرضیه نام خانوادگی : حکمت
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : m.hekmat@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تاریخ تحلیلی تطبیقی هنر اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر سال اخذ مدرک : 1398
عنوان پایان نامه : تجربه بازدیدکننده موزه در مکان مقدس
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مرمت اشیا فرهنگی تاریخی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : مدیریت بحران در موزه