گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

بيوگرافي

نام : سیدمحسن نام خانوادگی : علوی نژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : sm.alavinezhad@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : مبانی نظری در هنردیوارنگاری(نقاشی دیواری) ،مواد و مصالح در هنردیوارنگاری، هنر شهری)،هنرمعاصر و هنرجدید،، آموزش هنر، نقاشی مکتب اصفهان (اندیشه و نگرش رضا عباسی)
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : پژوهش هنر
دانشگاه محل تحصیل : شاهد سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : تبیین مبانی دیوارنگاری در فضای شهری ایران معاصر
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : نقاشی
دانشگاه محل تحصیل : تربیت مدرس سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه : جلوه های تجسمی قیامت از دیدگاه قرآن
3 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : نقاشی
دانشگاه محل تحصیل : هنر تهران سال اخذ مدرک : 1370
عنوان پایان نامه : مصادیق تصویری قرآن در تاریخ نقاشی
4 درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : نقاشی
دانشگاه محل تحصیل : هنرستان هنرهای زیبای اصفهان سال اخذ مدرک : 1365
عنوان پایان نامه : پروژه نهایی: بمباران مناطق مسکونی
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : نقاشی در سطوح مختلف کارشناسی، طراحی در سطوح مختلف کارشناسی، طرح عملی جامع، مبانی هنرهای تجسمی 1و 2کارشناسی، نقاشی دیواری 1و 2 کارشناسی و کارشناسی ارشد، تجزیه و تحلیل نقاشی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه الزهرای تهران، دانشگاه سوره تهران و کرمان،موسس تاریخ دوره :