گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی

بيوگرافي

نام : رسول نام خانوادگی : بیدرام
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : r.bidram@aui.ac.ir
ایمیل : rbidram@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : اقتصاد هنر و گرايش هاي ان به طور عام و اقتصاد خلاق، صنايع خلاق و شهر خلاق به طور خاص
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم اقتصادي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : برنامه ريزي اقتصادي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : برآورد تابع مصرف در ايران
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم اقتصادي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : تحليل مخارج ثابت و متغير كالاهاي مصرفي بادوام