گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : رامین نام خانوادگی : مدنی
تاریخ تولد : 1354/03/02
محل تولد : کرمانشاه
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : r.madani@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : سکونت، علوم رفتاری، معماری درمانی و آموزشی، معماری میان افزا
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید بهشتی سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : مسکن حداقل در اکوسیستم سکونت
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر تهران سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : توسعه کالبدی پردیس هنر اصفهان در سایت دولتخانه صفوی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : Energy Modeling Estrategies LEED
ارائه دهنده : نمایشگاه بین المللی ساختمان و تکنولوژی
محل دوره : Dubai طول دوره : ۱۶ ساعت
عنوان دوره : Project Managment In Construction Industry Society Of Engineers
ارائه دهنده : نمایشگاه بین المللی ساختمان و تکنولوژی
محل دوره : Dubai طول دوره : ۱۶ ساعت
عنوان دوره : دوره مدیریت سبز( دفتر کار سبز)
ارائه دهنده : انجمن مدیریت سبز ایران
محل دوره : ایران طول دوره : ۴ روز
عنوان دوره : مقاله نویسی ISI
ارائه دهنده : دانشگاه هنر اصفهان
محل دوره : ایران طول دوره : ۸ ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : الکویابی و طراحی معماری خانه روستایی
محل دوره : بنیاد مسکن اصفهان تاریخ دوره : ۱۳۹۱