گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

  • با سلام. دانشجویان ارشد به زمان اعلام شده برای ارایه مدارک طرح خود توجه و دقت فرمایند.
بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : رامین نام خانوادگی : مدنی
تاریخ تولد : 1354/03/03
محل تولد : کرمانشاه
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : r.madani@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Tai4v7cAAAAJ
زمینه تحقیقاتی : سکونت، علوم رفتاری، معماری درمانی و آموزشی، معماری میان افزا
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید بهشتی سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : مسکن حداقل در اکوسیستم سکونت
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر تهرانُِ، پردیس اصفهان سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : توسعه کالبدی پردیس هنر اصفهان در سایت دولتخانه صفوی
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : Energy Modeling Estrategies LEED
ارائه دهنده : نمایشگاه بین المللی ساختمان و تکنولوژی
محل دوره : Dubai طول دوره : ۱۶ ساعت
2 عنوان دوره : Project Managment In Construction Industry Society Of Engineers
ارائه دهنده : نمایشگاه بین المللی ساختمان و تکنولوژی
محل دوره : Dubai طول دوره : ۱۶ ساعت
3 عنوان دوره : دوره مدیریت سبز( دفتر کار سبز)
ارائه دهنده : انجمن مدیریت سبز ایران
محل دوره : ایران طول دوره : ۴ روز
4 عنوان دوره : مقاله نویسی ISI
ارائه دهنده : دانشگاه هنر اصفهان
محل دوره : ایران طول دوره : ۸ ساعت
5 عنوان دوره : دوره مديريت اطلاعات و منابع الكترونيكى
ارائه دهنده : دانشگاه هنر اصفهان
محل دوره : ايران طول دوره : ١٦ ساعت
6 عنوان دوره : گارگاه تدریس با سامانه های مجازی
ارائه دهنده : دانشگاه هنر اصفهان
محل دوره : ايران طول دوره : 4 ساعت
7 عنوان دوره : دوره آموزشی استاندارد سیستم مدیریت کیفیتISO9001:2015 بر اساس الزامات استاندارد ISO9001:2015
ارائه دهنده : اصفهان
محل دوره : ایران طول دوره :
8 عنوان دوره : دوره آموزشی کار با Endnote
ارائه دهنده : اصفهان، دوره مجازی
محل دوره : ایران طول دوره : 6 ساعت
9 عنوان دوره : دوره آموزشی کار با Keynote
ارائه دهنده : اصفهان، دوره مجازی
محل دوره : ایران طول دوره : 6 ساعت
10 عنوان دوره : دوره آموزشی اصول مدیریت استراتژیک
ارائه دهنده : اصفهان، دوره مجازی
محل دوره : ایران طول دوره : 36 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : الکویابی و طراحی معماری خانه روستایی
محل دوره : بنیاد مسکن اصفهان تاریخ دوره : ۱۳۹۱
2 عنوان دوره : طرح معماری(1)، دوره ارشد
محل دوره : هنر اصفهان، دانشگاه تهران( پردیس بین المللی کیش) تاریخ دوره : از 1390
3 عنوان دوره : مباحث منتخب در معماری
محل دوره : هنر اصفهان تاریخ دوره : از 1390
4 عنوان دوره : طرح و معماری (5)
محل دوره : هنر اصفهان، دانشگاه شهید بهشتی تاریخ دوره :
5 عنوان دوره : استاندارها و طراحی معماری
محل دوره : هنر اصفهان تاریخ دوره :
6 عنوان دوره : مباحثی در روانشناسی محیطی
محل دوره : هنر اصفهان تاریخ دوره :
7 عنوان دوره : روشهای تحقیق در معماری (1) و (2)
محل دوره : هنر اصفهان، دوره دکترا تاریخ دوره :
8 عنوان دوره : حقوق معماری
محل دوره : هنر اصفهان تاریخ دوره :
9 عنوان دوره : نظریه و روشهای طراحی
محل دوره : هنر اصفهان تاریخ دوره :
10 عنوان دوره : طراحی فنی
محل دوره : هنر اصفهان تاریخ دوره :