گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : استاد تمام

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : محمود نام خانوادگی : قلعه نویی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاد تمام نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : m.ghalehnoee@aui.ac.ir
ایمیل : 0531274128
آدرس گوگل اسکالر : https://scholar.google.com/citations?user=XdmFFPgAAAAJ&hl=en
زمینه تحقیقاتی : طراحی شهری، توسعه پايدار شهري، فرم، ساختار و فضای شهري، ریخت شناسی شهری
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شهرسازی/طراحی شهری
دانشگاه محل تحصیل : Université Paris-Est سال اخذ مدرک : 2008
عنوان پایان نامه : Evaluation de la contribution de la forme urbaine aux impacts environnementaux – le cas des villes nouvelles
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : نمایشگاه بین المللی صنعت-اراک