گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی

  • عمر یک معلم به این سادگی ها گم نمی شود، آن ها به زندگیشان ادامه می دهند در ذهن تمام کسانی که حرفهایشان را شنیده اند
بيوگرافي

نام : حسن نام خانوادگی : یزدان پناه
تاریخ تولد : 1362/10/17
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : h.yazdanpanah@aui.ac.ir
ایمیل : h.yazdanpanah.ut@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : پژوهش در آرايه هاي معماري،نگارگري ايراني،زبان و ادبيات فارسي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مطالعات عالی هنر
دانشگاه محل تحصیل : دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :