گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : استاد تمام

بيوگرافي

نام : حسین نام خانوادگی : احمدی
تاریخ تولد :
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : استاد تمام نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : h.ahmadi@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : حوزه هاي نظري و تکنيکي حفاظت و مرمت آثار و اشياي تاريخي، فرهنگي و هنري شامل کاشي، سفال، سراميک، شيشه، فلز، سنگ و عموما آثار ساخته شده از مواد معدني، انجام تجارب مطالعاتي بر آثار ساخته شده از مواد آلي شامل چوب و کاغذ، آفات و آسيب هاي بيولوژيکي از قبيل قارچ ها، حشرات و پوشش هاي گياهي ناخواسته در محوطه هاي تاريخي
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : نگهداری و مرمت میراث تاریخی - هنری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه پلی تکنیک والنسیا / اسپانیا سال اخذ مدرک : 1388/2009
عنوان پایان نامه : Conservacion y Consolidacion de los Azulejos Alicatados, (Moarraq), Una investigacion comparativa entre los metodos y materiales usados en Iran y Espana
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مرمت اشیای فرهنگی تاریخی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر / پردیس اصفهان/ ایران سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه : فرایند های فرسایش آثار تاریخی آهنی و شیوه های تیمار
3 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مرمت آثار تاریخی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر / پردیس اصفهان/ ایران سال اخذ مدرک : 1372
عنوان پایان نامه : بررسی پوشش خارجی گنبد های دوره صفویه در اصفهان / پروژه مرمت و بازسازی و تعویض کاشی گنبد مسجد امام اصفهان
4 درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : كارداني فني مكانيك ، ماشين هاي افزار
دانشگاه محل تحصیل : آموزشكده شهيد محسن مهاجر اصفهان/ ایران سال اخذ مدرک : 1365
عنوان پایان نامه :
5 درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : اتومكانيك
دانشگاه محل تحصیل : ، هنرستان فني كاوه اصفهان / ایران سال اخذ مدرک : 1359
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : دوره مطالعات پيشرفته در حفاظت و مرمت آثار فرهنگي (Diploma de Estudios Avanzados)
ارائه دهنده : دانشگاه پلي تكنيك والنسيا
محل دوره : والنسيا / اسپانيا طول دوره : یک و نیم سال
2 عنوان دوره : كسب تخصص آكادميك در حفاظت و مرمت ميراث تاريخي - هنری (Titulo de Especialista universitario)
ارائه دهنده : دانشگاه پلي تكنيك والنسيا
محل دوره : والنسيا / اسپانيا طول دوره : یک سال
3 عنوان دوره : دوره پيشرفته زبان اسپانيايي
ارائه دهنده : دانشگاه الي كانته
محل دوره : الي كانته / اسپانيا طول دوره : پنج و نیم ماه
4 عنوان دوره : دوره آموزشي كاربرد داده هاي انفورماتيكي در مستند سازي و ثبت آثار هنري
ارائه دهنده : دانشگاه پلي تكنيك والنسيا
محل دوره : والنسيا / اسپانيا طول دوره : پانزده روز
5 عنوان دوره : دوره بين المللي تخصصي حفاظت آثار سنگي
ارائه دهنده : ايكروم
محل دوره : تخت جمشيد ، طاق بستان (شيراز – كرمانشاه)/ ايران طول دوره : چهارده روز
6 عنوان دوره : دوره فشرده متالورژي و معدن كاري كهن
ارائه دهنده : پژوهشکده حفاظت و مرمت سازمان میراث فرهنگی کشور
محل دوره : كاشان ، نطنز / ايران طول دوره : ده روز