گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - طراحی داخلی - محیط های هوشمند

بيوگرافي

نام : محمدعلی نام خانوادگی : حیدری جوزم
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : M.Heidari@aui.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : طراحی مبلمان، طراحی دیجیتال، طراحی داخلی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : طراحی صنعتی- طراحی داخلی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی آیندهوون، هلند سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : طراحی هوشمند: مدل ترجیحات فضایی خانه های هوشمند
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : نگارش مقالات علمی و چکیده نویسی به زبان انگلیسی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه صنعتی آیندهوون هلند طول دوره :
عنوان دوره : شیوه های تدریس و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه صنعتی آیندهوون هلند طول دوره :
عنوان دوره : اصول مالکیت فکری در تحقیق علمی (Scientific Integrity)
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه صنعتی آیندهوون هلند طول دوره :
عنوان دوره : اصول مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه صنعتی آیندهوون هلند طول دوره :
عنوان دوره : اصول نورپردازی طبیعی و مصنوعی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه صنعتی آیندهوون هلند طول دوره :
عنوان دوره : سازه های سبک و تاشو
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه صنعتی آیندهوون هلند طول دوره :
عنوان دوره : کارگاه آموزشی آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR)
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان طول دوره :
عنوان دوره : کارگاه آموزشی بهبود کیفیت دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان طول دوره :
عنوان دوره : کارگاه آموزشی روش ها و فنون تدریس
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : کارگاه مهارت های ضروری در تحقیقات علمی- راهکارهای جستوی موثر، مدیریت داده ها و ارجاع دهی سیستماتیک ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : پروژه طراحي صنعتي(۷) مبلمان
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان، گروه طراحی صنعتی تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني طراحی داخلي
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : پروژه طراحي صنعتي(۹) ارتباط با صنعت
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان، گروه طراحی صنعتی تاریخ دوره :
عنوان دوره : طراحی به کمک رایانه
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان، گروه طراحی صنعتی تاریخ دوره :
عنوان دوره : كاربري كامپيوتر در معماري
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان، گروه معماری تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني مهندسي معماري و ساختمان
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : ترسيم پيشرفته
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :