گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : غلامرضا نام خانوادگی : هاشمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : gh.hashemi@aui.ac.ir
ایمیل : Art_dr.hashemi@yahoo.com
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : هنرهاي ايراني- اسلامي و هنرهاي سنتي
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : پژوهش هنر
دانشگاه محل تحصیل : شاهد سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : تبیین معنا و جایگاه قاب در هنرهای تصویری ایران با تأکید بر نگاگری و فرش