• انتشار کتاب "هنر واقعیت افزوده " توسط انتشارات دانشگاه هنر اصفهان(اولین دوره نشر کتاب دانشگاه هنر اصفهان)
  • تاسیس اولین باشگاه کارآفرینی دانشجویی و خلق بازی پازل با به کارگیری هنر نگارگری و هندسه نقوش اسلامی به همراه ادبیات پارسی
  • چاپ کتاب "نگارگری در هنرهای جدید" نوشته محمد رضا شیروانی توسط انتشارات شهرداری اصفهان
بيوگرافي

نام : محمد رضا نام خانوادگی : شیروانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : mr.shirvani@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : هنر اسلامي - هنر معاصر اسلامي- نقاشي ايراني - فرش
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : فرش(گرایش طراحی)
دانشگاه محل تحصیل : هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : -
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : هنر اسلامی (گرایش نگارگری)
دانشگاه محل تحصیل : هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : بررسی هنرهای اسلامی در دوره معاصر
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : هنر در تمدن اسلامی (1) و (2)
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : شیوه های هنری دوران اسلامی ایران
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : هندسه نقوش در هنرهای سنتی (1) و (2)
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : طراحی سنتی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : طراحی با رایانه
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :