مرتبه علمي : مربی

  • هنرمند برگزيده سال 1401 در گروه هنر اسلامي
  • انتشار کتاب "هنر واقعیت افزوده " توسط انتشارات دانشگاه هنر اصفهان(اولین دوره نشر کتاب دانشگاه هنر اصفهان)
  • تاسیس اولین باشگاه کارآفرینی دانشجویی و خلق بازی پازل با به کارگیری هنر نگارگری و هندسه نقوش اسلامی به همراه ادبیات پارسی
  • چاپ کتاب "نگارگری در هنرهای جدید" نوشته محمد رضا شیروانی توسط انتشارات شهرداری اصفهان
بيوگرافي

نام : محمد رضا نام خانوادگی : شیروانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : mr.shirvani@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : هنر اسلامي - هنر معاصر اسلامي- نقاشي ايراني - فرش
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : فرش(گرایش طراحی)
دانشگاه محل تحصیل : هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : -
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : هنر اسلامی (گرایش نگارگری)
دانشگاه محل تحصیل : هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : بررسی هنرهای اسلامی در دوره معاصر
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
2 عنوان دوره : هنر در تمدن اسلامی (1) و (2)
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
3 عنوان دوره : شیوه های هنری دوران اسلامی ایران
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
4 عنوان دوره : هندسه نقوش در هنرهای سنتی (1) و (2)
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
5 عنوان دوره : طراحی سنتی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
6 عنوان دوره : طراحی با رایانه
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :