بيوگرافي

نام : ندا نام خانوادگی : ترابی فارسانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : n.torabi@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : گردشگري
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : توريسم
دانشگاه محل تحصیل : University of Aveiro, Portugal سال اخذ مدرک : 2012
عنوان پایان نامه : توريسم پايدار در ژئوپارکها از طریق شبکه و ژئوتوریسم
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : 1. New economic and social forces to overcome the crisis: The issue of Gender in Tourism sector
ارائه دهنده : Professor Carlos Costa
محل دوره : University of Aveiro, Portugal طول دوره : 2 days
عنوان دوره : Innovation in Tourism
ارائه دهنده : Professor Carlos Costa
محل دوره : University of Aveiro, Portugal طول دوره : 2 days