مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : ندا نام خانوادگی : ترابی فارسانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : n.torabi@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : گردشگري
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : توريسم
دانشگاه محل تحصیل : University of Aveiro, Portugal سال اخذ مدرک : 2012
عنوان پایان نامه : توريسم پايدار در ژئوپارکها از طریق شبکه و ژئوتوریسم
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : 1. New economic and social forces to overcome the crisis: The issue of Gender in Tourism sector
ارائه دهنده : Professor Carlos Costa
محل دوره : University of Aveiro, Portugal طول دوره : 2 days
2 عنوان دوره : Innovation in Tourism
ارائه دهنده : Professor Carlos Costa
محل دوره : University of Aveiro, Portugal طول دوره : 2 days