گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : مجید نام خانوادگی : صالحی نیا
تاریخ تولد : 1354/03/04
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : salehinia@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : ارتباط و تعامل انسان با محیط کالبدی شهری و معماری، روانشناسی محیطی، روانشناسی معماری، روانشناسی شهرسازی، علوم رفتاری(علوم اجتماعی، جامعه شناسی، روانشناسی، مردم شناسی، انسان شناسی)، رفتارشناسی اجتماعی، شخصیت شناسی، مکان و حس مکان، تعلق مکانی و دلبستگی مکانی و دیگر زمینه های همبسته ....
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : تهران سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه : طرح ساماندهی قلعه تاریخی به عنوان مکان تظاهرهای اجتماعی برای شهر نوپا
2 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری- روانشناسی محیطی
دانشگاه محل تحصیل : علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : اجتماع پذیری فضای معماری (مطالعه موردی: فضاهای دانشگاهی)
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : مقررات ملی ساختمان کشور
ارائه دهنده : سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
محل دوره : تهران طول دوره : 1 ماه
2 عنوان دوره : تهیه طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی
ارائه دهنده : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور
محل دوره : تهران طول دوره : 7 روز
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : دوره کارشناسی مهندسی معماری و شهرسازی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان و دیگر دانشگاه های کشور تاریخ دوره : 1380 تا کنون
2 عنوان دوره : دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری و طراحی شهری
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان و دیگر دانشگاه های کشور تاریخ دوره : 1380 تا کنون
3 عنوان دوره : دوره دکتری تخصصی معماری
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1391 تاکنون