گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - مرمت آثارتاریخی-
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : بهنام نام خانوادگی : پدرام
تاریخ تولد : 1342/04/01
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : b.pedram@aui.ac.ir
ایمیل : behnampedram121@gmail.com
آدرس گوگل اسکالر : b.pedram.aui.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : باززنده سازي منظر شهری تاریخی؛ فناوري نوين در مرمت و باززنده سازي بناهاي تاريخي؛ اندیشه ها و رویکرد های نوین حفاظتی در قرن بیست و یک؛ ديدگاه ها و قوانين مرمت و باززنده سازي ميراث معماري و شهري.
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مرمت و باززنده سازی میراث معماری
دانشگاه محل تحصیل : آکادمی معماری مسکو سال اخذ مدرک : 2004
عنوان پایان نامه : مرمت دکوراسیون داخلی بناهای تاریخی مسکو متعلق به اواخر قرن 18 تا اوایل قرن 20