گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - مرمت آثارتاریخی-

بيوگرافي

نام : بهنام نام خانوادگی : پدرام
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : b.pedram@aui.ac.ir
ایمیل : behnampedram121@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : باززنده سازي ميراث معماري؛ فناوري نوين در مرمت و باززنده سازي بناهاي تاريخي؛ اندیشه ها و رویکرد های نوین حفاظتی در قرن بیست و یک؛ ديدگاه ها و قوانين مرمت و باززنده سازي ميراث معماري و شهري.
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مرمت و باززنده سازی میراث معماری
دانشگاه محل تحصیل : آکادمی معماری مسکو سال اخذ مدرک : 2004
عنوان پایان نامه : مرمت دکوراسیون داخلی بناهای تاریخی روسیه متعلق به اواخر قرن 18 تا اوایل قرن 20