گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - طراحی فضاهای آموزشی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه دانلود رزومه
نام : محمود رضا نام خانوادگی : ثقفی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : saghafi@aui.ac.ir
ایمیل : mrsaghafi@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : محيط هاي يادگيري تلفيقي طراحي مدارس آموزش معماري طراحي اقليمي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : کویینزلند- استرالیا سال اخذ مدرک : ۱۳۹۱
عنوان پایان نامه : آموزش ترکیبی در کارگاههای طراحی: الگویی برای کاوش و توسعه فرصتهای یادگیری
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : ۱۳۷۵
عنوان پایان نامه : مجموعه اقامتی تفریحی دامنه کوه صفه-با تاکید بر هتل مجموعه
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : Practice-led research in creative arts, media, and design’
ارائه دهنده : ATN
محل دوره : QUT طول دوره : 32
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : کارگاه مرور ادبیات
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : ۱۳۹۳
عنوان دوره : ساختار تز دکتری
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : ۱۳۹۳
عنوان دوره : کارگاه روشهای کدگذاری و معرفی نرم افزار MAXQDA
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : ۱۳۹۳
عنوان دوره : کارگاه روش تحقیق زمینه ای
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : ۱۳۹۳
عنوان دوره : کارگاه آشنایی با ساختار و نگارش مقالات علمی-پژوهشی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : ۱۳۹۲