مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : رضا نام خانوادگی : نصر اصفهانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : r.nasr@aui.ac.ir
ایمیل : rnasre@gmail.com
آدرس گوگل اسکالر : https://scholar.google.com/citations?user=FbNMr_8AAAAJ&hl=fa
زمینه تحقیقاتی : اقتصاد شهری- توسعه پایدار محلی- ارزیابی اقتصادی - تامین مالی بخش عمومی محلی- اقتصاد مسکن
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : تامین مالی بخش عمومی محلی در ایران