گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مرمت اشیاء
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : محسن نام خانوادگی : محمدی آچاچلویی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : mohsen.mohammadi@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : 1. فن¬شناسي و شناسايي ساختاري چوب در آثار تاريخي و فرهنگي 2. فرايندهاي تخريب مواد ليگنوسلولزي در چوب، کاغذ و پارچه 3. حلال¬هاي آلي: فراوري، کاربرد و برهمکنش¬هاي آنها 4. فرايندهاي تخريب آثار تاريخي با ساختار پروتئيني 5. روش¬هاي درمان آثار تاريخي ساخته شده از مواد آلي 6. فرايندهاي تخريب پليمرهاي مورد استفاده در حفاظت
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : حفاظت آثار تاریخی ساخته شده از چوب هاي پهن برگ در فضای باز در برابر تغییرات ساختاری ناشی از هوازدگی فتوشیمیایی