مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : امیر عباس نام خانوادگی : محمدی راد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : am.rad@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تاریخ تطبیقی تحلیلی هنر اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر تهران سال اخذ مدرک : 1397
عنوان پایان نامه : مطالعه‌ی تطبیقی تصویرنگاری دوره‌ی تیموری ایران و دوره مینگ چین
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : پژوهش هنر
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس تهران سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : رمز گرایی در هنر معنوی و فقدان رمز در هنر معاصر
3 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : نقاشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر تهران سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : طراحی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان - رشته نقاشی مقطع کارشناسی تاریخ دوره : از سال 1382
2 عنوان دوره : مبانی هنرهای تجسمی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان - رشته نقاشی مقطع کارشناسی تاریخ دوره : از سال 1382
3 عنوان دوره : نقاشی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان - رشته نقاشی مقطع کارشناسی تاریخ دوره : از سال 1385
4 عنوان دوره : چاپ دستی (کالکوگرافی)
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان - رشته نقاشی مقطع کارشناسی تاریخ دوره : از سال 1375
5 عنوان دوره : نقد و نظریه ی هنرهای تجسمی(غرب)
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان - رشته نقاشی مقطع کارشناسی ارشد تاریخ دوره : از سال 1393
6 عنوان دوره : نقد و تطبیق مبانی نظری هنر شرق و غرب
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان - رشته نقاشی مقطع کارشناسی ارشد تاریخ دوره : از سال 1393
7 عنوان دوره : هنر و ارتباطات جهانی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان - رشته پژوهش هنر مقطع دکتری تاریخ دوره : 1399-1400
8 عنوان دوره : زبان و بیان در هنر سنتی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان - رشته پژوهش هنر مقطع دکتری تاریخ دوره : 1399