گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : - مرمت وبازسازی بناهای تاریخی

بيوگرافي

نام : ریحانه السادات نام خانوادگی : سجاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : rhnh.sajad@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مرمت بناها و بافت های تاریخی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : صیانت از بافت تاریخی با افزایش حس تعلق و ارتقای ارزش های زیباشناسانه بافت
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر تهران سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : هیچستان (طراحی و برنامه ریزی محور گردشگری و توریستی کویر)