مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : حمیدرضا نام خانوادگی : بخشنده فرد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : hr.bakhshan@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : مطالعه و مرمت آثارفلزي باستاني و تاريخي مطالعات فلزگري و متالوگرافي مطالعه و مرمت پارچه و منسوجات تاريخي و باستاني مطالعات تئوري در زمينه روش هاي پاکسازي سفال هاي تاريخي
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مرمت اشیا
دانشگاه محل تحصیل : هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : کاربرد بازدارنده های غیر سمّی در درمان اشیاء تاریخی بر پایه مس