گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : - پژوهش هنر

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : فرهاد نام خانوادگی : خسروی بیژائم
تاریخ تولد :
محل تولد : بيرجند
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : Farhadkhosravi121@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : خوشنويسي و هنرهاي وابسته، هنرهاي سنتي ايران، چاپ و رنگرزي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : طراحی پارچه و لباس
دانشگاه محل تحصیل : هنر تهران سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه : طراحی تزئینی باتیک با استفاده از فرم و فضای خوشنویسی ایرانی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی
دانشگاه محل تحصیل : هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : فن شناسی و آسیب شناسی مرکب های سنتی و ارائه راهکارهای حفاظتی آن
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : پژوهش هنر
دانشگاه محل تحصیل : هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : پیدایش کتیبه نگاری نستعلیق در تزئینات معماری دوره تیموری ایران و سیر تحول آن در دوره صفوی