مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : محمودی کامل آباد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : m.mahmoudi@aui.ac.ir
ایمیل : mmmmahmudi@gmail.com
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : آموزش معماري آموزش سازه فرايند طراحي فضاسازي در معماري دانش ضمني تکنولوژي ساخت تاريخ تکنولوژي معماري سير تحول سازه هندسه و سازه معماري سازه ها مواد و مصالح ساختماني معماري اکولوژيک
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ریاضی فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان دکتر باهنر مراغه سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه :
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه یزد سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : جست و جوی روش مناسب آموزش ایستایی در دانشکده ی معماری
3 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید بهشتی سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : دانش ضمنی سازه در فرایند طراحی
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : سازه های سبک
ارائه دهنده : گروه ساختمان
محل دوره : دانشگاه شهید بهشتی طول دوره : 16 ساعت
2 عنوان دوره : مبانی کارآفرینی
ارائه دهنده : مرکز کارآفرینی
محل دوره : دانشگاه یزد طول دوره : 12 ساعت
3 عنوان دوره : تنظیم طرح تجاری(BP)
ارائه دهنده : مرکز کارآفرینی
محل دوره : دانشگاه یزد طول دوره : 12 ساعت
4 عنوان دوره : کارآفرینی و ثبت اختراعات
ارائه دهنده : مرکز کارآفرینی
محل دوره : دانشگاه یزد طول دوره : 12 ساعت
5 عنوان دوره : روش های کمک به بهبود یادگیری دانشجویان
ارائه دهنده : معاونت آموزشی
محل دوره : دانشگاه یزد طول دوره : 8 ساعت
6 عنوان دوره : مبانی مدیریت پروژه
ارائه دهنده : سازمان مدیریت و برنامه ریزی
محل دوره : استانداری یزد طول دوره : 12 ساعت
7 عنوان دوره : مدیریت زمان برنامه ریزی و کنترل پروژه
ارائه دهنده : سازمان مدیریت و برنامه ریزی
محل دوره : استانداری یزد طول دوره : 12 ساعت
8 عنوان دوره : مدیریت هزینه
ارائه دهنده : سازمان مدیریت و برنامه ریزی
محل دوره : استانداری یزد طول دوره : 12 ساعت
9 عنوان دوره : مدیریت تدارکات و نیروی انسانی
ارائه دهنده : سازمان مدیریت و برنامه ریزی
محل دوره : استانداری یزد طول دوره : 12 ساعت
10 عنوان دوره : مدیریت ریسک
ارائه دهنده : سازمان مدیریت و برنامه ریزی
محل دوره : استانداری یزد طول دوره : 12 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : سازه و معماری
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : آذر 1391