گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری اسلامی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : عباس نام خانوادگی : جهانبخش
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : a.jahanbakhsh@aui.ac.ir
ایمیل : abbasjahanbakhsh@yahoo.com
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی :