گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی

بيوگرافي

نام : حسن نام خانوادگی : رجبی نژاد مقدم پاپکیاده
تاریخ تولد : 1350/03/26
محل تولد : لنگرود
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : h.rajabinejad@aui.ac.ir
ایمیل : hassanrajabinejad@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : عکاسي مستند و خبري- تاريخ عکاسي- عکاسي پرتره- عکاسي معاصر جهان- هنر معاصر جهان- هنر ايران
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : عکاسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر تهران سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : -رساله نظری: دایره المعارف عکاسان مستند نگار برجسته جهان - رساله عملی: مستند نگاری از مال فروشان
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : عکاسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران- دانشکده هنر های زیبا سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه : رساله نظری : بررسی تاثیر تکثیر در دوران مکانیکی بر هنر توده ای و نخبه گرا ( نگاهی بر آراء والتر بنیامین و تئودور آدورنو ) - رساله عملی : نگاهی به گرمابه های سنتی
درجه تحصیلی :کاردانی رشته تحصیلی : باستان شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشکده هنر سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه : --------------------------------
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی :
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :

جهت مشاهده تعدادي از عکس هاي من لطفا به لينک هاي زير مراجعه نماييد.

http://www.7samar.com/galleryShow.asp?id=7

http://www.7samar.com/galleryShow.asp?id=103

http://chiilick.com/%d8%b1%d8%a8%d8%ac%db%8c-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d8%b3%d9%86/

http://masters.aui.ac.ir/Masters/IntPages/?action=PictureGallery&masterID=a3d68b461bd9d3533ee1dd3ce4628ed4&LaID=1