گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : شهریار نام خانوادگی : ناسخیان
تاریخ تولد : 1350/06/30
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : s.nasekhian@aui.ac.ir
ایمیل : fardashahriran@yahoo.com
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : طراحي و نظارت بر پروژه هاي معماري ، شهرسازي و مرمت و احياء بافت هاي تاريخي
سوابق علمی و تحصیلی