بيوگرافي

نام : ابوذر نام خانوادگی : ناصحی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a.nasehi@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
رزومه