مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : ابوذر نام خانوادگی : ناصحی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : a.nasehi@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : نسخ مصور - تصويرسازي علمي در تمدن اسلامي - گرافيك محيطي - فرهنگ تصويري
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : نقاشي
دانشگاه محل تحصیل : شاهد سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : نقش مايه مار در هنر ايلام - جانبازان اعصاب و روان
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تصويرسازي
دانشگاه محل تحصیل : تهران سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : تاثيرات متقابل تصويرسازي صدر اسلام و بيزانس
3 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : پژوهش هنر
دانشگاه محل تحصیل : تهران سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : تصويرسازي علمي عهد صفوي
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : فرصت مطالعاتي در مورد نسخه هاي مصور
ارائه دهنده : دانشگاه وين
محل دوره : اتريش طول دوره : 6 ماه
رزومه