گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - مرمت آثارتاریخی-

بيوگرافي

نام : ابوذر نام خانوادگی : صالحی
تاریخ تولد : 1360/06/17
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : absalehi.arch@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : معماري، معماري در زمينه تاريخي، مباني نظري معماري ايراني، معماري در بستر تغيير، تداوم و تغيير در معماري، معماري الگومدار، معماري هويت‌مند
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مرمت بناها و احیاء بافت های تاریخی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : هویت مکان در بستر تغییر، تبیین مبانی نظری مواجهه هویت مکان‌های تاریخی با تغییر
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه یزد سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : قدر مکان، تأملی در سرشت مکان