گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - صنایع دستی

بيوگرافي

نام : رویا نام خانوادگی : عزیزی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : r.azizi@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : پژوهش در هنرهای سنتی - زیورآلات سنتی - نساجی سنتی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : صنایع دستی
دانشگاه محل تحصیل : الزهرا سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : هنر سوخت معرق چرم با نگاه ویژه به آثاراستاد زینت السادات امامی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : دوره آموزشی «داوری آثار صنایع دستی»
ارائه دهنده : یونسکو با مشارکت معاونت صنایع دستی کشور و معاونت صنایع دستی استان اصفهان
محل دوره : اصفهان / اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان طول دوره : -
عنوان دوره : دوره آموزشی برای داوران آینده برنامه نشان مرغوبیت یونسکو
ارائه دهنده : یونسکو با مشارکت معاونت صنایع دستی کشور و معاونت صنایع دستی استان اصفهان
محل دوره : اصفهان / اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان طول دوره : -
عنوان دوره : کارگاه آموزشی «آشنایی با نحوه تدوین استانداردهای ملی»
ارائه دهنده : اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
محل دوره : اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان طول دوره : -
عنوان دوره : کارگاه تخصصی «سرمایه گذاری در حوزه صنایع دستی»
ارائه دهنده : معاونت صنایع دستی کشور
محل دوره : تهران - معاونت صنایع دستی کشور طول دوره : -
عنوان دوره : کارگاه آموزشی «روش تحقیق و مقاله نویسی»
ارائه دهنده : بنیاد ملی نخبگان استان یزد
محل دوره : بنیاد ملی نخبگان استان یزد طول دوره : -
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : شــناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اســلامی ایران (1) - (2) - (3) - کنترل کیفی و استاندارد هنرهای اسلامی ایران (1) - (2)
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان - دانشکده صنایع دستی تاریخ دوره : از 1388 تاکنون
عنوان دوره : کارگاه ساخت ملیله -آ شنایی با تاریخچه هنر و صنایع فلزی - آشنایی با هنرهای سنتی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان - دانشکده صنایع دستی تاریخ دوره : از 1395 تاکنون
عنوان دوره : شناخت بازارهای جهانی هنرهای ا سلامی- شیوه های هنری دوران اسلامی ایران
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان - دانشکده صنایع دستی تاریخ دوره : از 1390 تاکنون
عنوان دوره : انســان، طبیعت و طراحی - کارگاه طراحی (1) - (2)
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان - دانشکده صنایع دستی تاریخ دوره : از 1393 تاکنون
عنوان دوره : هنر در تمدن اســلامی (1) - (2)
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان - دانشکده صنایع دستی تاریخ دوره : از 1396 تاکنون
عنوان دوره : کارگاه آموزشی «آشنایی با برنامه مهر اصالت یونسکو و بسته بندی در محصولات صنایع دستی» در شهرستان میبد
محل دوره : فرمانداری شهرستان میبد تاریخ دوره : 1393
عنوان دوره : کارگاه آموزشی «آشنایی با برنامه مهر اصالت یونسکو و بسته بندی در محصولات صنایع دستی» در شهرستان یزد
محل دوره : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد تاریخ دوره : 1393
عنوان دوره : کارگاه آموزشی «آشنایی با مصادیق صنایع دستی و آشنایی با صنایع دستی ایرانی از خارجی در بحث مبارزه با کالای صنایع دستی قاچاق» در شهرستان یزد
محل دوره : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد تاریخ دوره : 1397
عنوان دوره : کارگاه آموزشی «اصالت طرح و نقش در زیلوی میبد» در شهرستان میبد
محل دوره : فرمانداری شهرستان میبد تاریخ دوره : 1397