بيوگرافي

دانلود رزومه
نام : احمد نام خانوادگی : امین پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : aminpoor@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : معماری اسلامی، توسعه پایدار در طراحی، مبلمان محیطی، صنایع خلاق
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1366
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : هندسه ترسیمی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ دوره :
عنوان دوره : طراحی فنی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ دوره :
عنوان دوره : طراحی های معماری
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ دوره :
عنوان دوره : حکمت هنر اسلامی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : کامپیوتر
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : مبانی نظری معماری
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : آشنایی با مرمت ابنیه
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : پژوهش در تاریخ معماری
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : آداب نوشتن در معماری
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : فلسفه و معماری
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :