دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : محمدرضا نام خانوادگی : عمادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : m.r.emadi@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : نقاشي ، نقاشي ايراني، نقاشي ديواري، طراحي، رسانه معاصر
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : نقاشی
دانشگاه محل تحصیل : هنرستان هنرهای زیبا سال اخذ مدرک : 1366
عنوان پایان نامه :
2 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : نقاشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر تهران سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه : از واقع گرایی تا انتزاع
3 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : نقاشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس تهران سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : پالایش و پیرایش در آفرینش هنری
4 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : پژوهش هنر
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر تهران سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : جایگاه هنر دیوارنگاری در فضاهای عمومی شهر تاریخی اصفهان