دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - پژوهش هنر

بيوگرافي

نام : محمدرضا نام خانوادگی : عمادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.r.emadi@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : نقاشي ، نقاشي ايراني، نقاشي ديواري، طراحي، رسانه معاصر
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : نقاشی
دانشگاه محل تحصیل : هنرستان هنرهای زیبا سال اخذ مدرک : 1366
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : نقاشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر تهران سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه : از واقع گرایی تا انتزاع
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : نقاشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس تهران سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : پالایش و پیرایش در آفرینش هنری
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : پژوهش هنر
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر تهران سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : جایگاه هنر دیوارنگاری در فضاهای عمومی شهر تاریخی اصفهان