گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی

بيوگرافي

نام : میثم نام خانوادگی : براری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.barari@aui.ac.ir
ایمیل : meysambarari@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : مطالعات تطبيقي هنر ايراني و اسلامي
سوابق علمی و تحصیلی