بيوگرافي

نام : حمید نام خانوادگی : فرهمند بروجنی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : h.farahmand@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :