گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : امیر حسین نام خانوادگی : کریمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : a.karimi@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر : https://scholar.google.com/citations?user=oqgRp_8AAAAJ&hl=fa
زمینه تحقیقاتی : - تاريخ فني هنر و تزيينات معماري -فن شناسي نقاشي ايراني و رسالات کهن فنون هنر ايران
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مرمت اشیای تاریخی فرهنگی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه :