گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت

بيوگرافي

نام : امیر حسین نام خانوادگی : کریمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a.karimi@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : - تاريخ فني هنر و تزيينات معماري -فن شناسي نقاشي ايراني و رسالات کهن فنون هنر ايران
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مرمت اشیای تاریخی فرهنگی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه :