مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : مهرناز نام خانوادگی : آزادی بویاغچی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.azadi@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :