گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حکمت هنرهای دینی

بيوگرافي

نام : رسول نام خانوادگی : کمالی دولت آبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : R.Kamali@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حکمت هنرهای دینی
دانشگاه محل تحصیل : ادیان و مذاهب سال اخذ مدرک : 1398
عنوان پایان نامه :
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ارتباط تصویری
دانشگاه محل تحصیل : تربیت مدرس تهران سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه :
3 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ارتباط تصویری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه انقلاب اسلامی تهران سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :