گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
رشته تحصیلی : - آموزش زبان انگلیسی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : مائده السادات نام خانوادگی : قوام نیا
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : m.ghavamnia@aui.ac.ir ghavamniam@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : The effects of pragmatic input-based instruction on the production of suggestions and requests: A case of Iranian EFL learners
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : Identifying the strategies Persian EFL learners use in reading expository texts in English and examining its relation to reading proficiency and motivation: A think-aloud study
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم تغذیه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : اولین دوره آموزش زبان انگلیسی برای دانشجویان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : آبان 96-فروردین 97
عنوان دوره : The First Intensive Preparation Course for the MSRT Exam
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : خرداد 1397
عنوان دوره : دومین دوره آموزش زبان انکلیسی برای دانشجویان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : اردیبهشت 98-تیر 98