گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی

بيوگرافي

نام : مائده السادات نام خانوادگی : قوام نیا
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : m.ghavamnia@aui.ac.ir
ایمیل : ghavamniam@yahoo.com
آدرس گوگل اسکالر : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=q8MvbrAAAAAJ
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی (Applied Linguistics)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : The effects of pragmatic input-based instruction on the production of suggestions and requests: A case of Iranian EFL learners
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی (Applied Linguistics)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : Identifying the strategies Persian EFL learners use in reading expository texts in English and examining its relation to reading proficiency and motivation: A think-aloud study
3 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم تغذیه (Nutrition)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : -
ارائه دهنده : -
محل دوره : - طول دوره : -
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : اولین دوره آموزش زبان انگلیسی برای دانشجویان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : آبان 96-فروردین 97
2 عنوان دوره : The First Intensive Preparation Course for the MSRT Exam
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : خرداد 1397
3 عنوان دوره : دومین دوره آموزش زبان انگلیسی برای دانشجویان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : اردیبهشت 98-تیر 98
4 عنوان دوره : Free Discussion (سطح متوسط)
محل دوره : انجمن علمی گردشگری_دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : تابستان 1400
5 عنوان دوره : Free Discussion (سطح متوسط و پیشرفته)
محل دوره : انجمن علمی گردشگری_دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : پاییز 1400