مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : نیلوفر نام خانوادگی : ملک
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : n.malek@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : فضاهاي آموزشي- معماري روستايي- فضاهاي آموزشي كودكان- تاريخ معماري -تاريخ معماري اسلامي - روش تحقيق در معماري
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماري
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهيد بهشتي سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : پژوهشي در باب حياط مدرسه در مقطع ابتدايي
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماري
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهيد بهشتي سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه : طراحي مركز تفريحي فرهنگي وكيل آباد مشهد